Beschreibung

iLeadership pro novou generaci. Jay Elliot, bývalý star"í viceprezident Applu, ve spolupráci s Williamem L. Simonem predkládá hluboký, zasvecený pohled na jedinecný vudcovský styl Steva Jobse, který nav"dy zmenil ná" ka"dodenní "ivot a svet kolem nás. Ka"dý, kdo se chce z jeho úspechu poucit, zde najde zajímavé a inspirující poznatky témer na ka"dé strane.Ú"asné ctení pro v"echny z nás, kdo se sna"íme, aby na"e vize byly úzce spojeny s re"ením detailu.Kniha Cesta Steva Jobse priná"í "ivé príklady nárocných úkolu a vítezství Jobsova leadershipu od zavedení prevratných produktu jako Apple II a Macintosh pres období, kdy Jobs prekvapive upadl v nemilost, po jeho návrat ke kormidlu Applu, zapojení do Pixaru a vývoje iPodu, iPhonu, iPadu a mnohého dal"ího. Ukazuje ctenárum, jak pou"ít jeho zásady a prístupy ve vlastním "ivote a kariére.

Rezensionen ( 0 )
Once a month we give presents to the most active reader.
Post more reviews and get a reward!
Zitate (0)
Sie können als Erste ein Zitat veröffentlichen.
Top